Sports-themed NFTs spark gold rush as projects raise $930M in a week

Sports-themed NFTs spark gold rush as projects raise $930M in a week

Following the $250-million funding round, Dapper Labs intends to launch more licensed collectibles in music, entertainment and other sports codes.

About Post Author

admin

Betónové žumpy Banská Bystrica | https://swidnik.szamba-betonowe-ceny.pl | warszawska agencja fotograficzna agencja fotograficzna zzasieg cała polska | najlepsza w warszawie firma sprzatająca profesjonalna firma sprztajaca warszawa super firma sprztajaca | najlepszy w warszawie serwis apple serwis apple naprawa telfonów iphone