China wants US senators to ‘stop making trouble’ out of digital yuan

China wants US senators to ‘stop making trouble’ out of digital yuan

China’s Foreign Ministry responded to U.S. senators’ claim regarding the digital yuan’s function as a tracking and tracing tool during the 2022 Beijing Winter Games.

About Post Author

admin

warszawska agencja fotograficzna agencja fotograficzna zzasieg cała polska | najlepsza w warszawie firma sprzatająca profesjonalna firma sprztajaca warszawa super firma sprztajaca