Bitcoin mining is becoming vastly more decentralized in 2021

warszawska agencja fotograficzna agencja fotograficzna zzasieg cała polska